CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Co najdete na našich stránkách

Tyto stránky vznikly jako jeden z výstupů projektu Change Your Clothes, Change the Climate, neboli I šaty dělaj klima. Na stránkách můžete najít informace o celé škále aktivit, které souvisí s oblékáním a jejich dopadech na životní prostředí a globální klima.

Dozvíte se více o možnostech snižování emisí CO2 během nákupu a údržby oděvů a textilu. Naleznete tu také příklady dobré praxe, které už fungují v jiných zemích.

K dispozici je vám také studie Well dressed? Její autoři v čele s J. M. Allwoodem řešili otázku spotřeby energie, emise skleníkových plynů a problematiku úniku škodlivých látek do okolního prostředí v různých fázích životního cyklu oděvů. Zvažovali environmentálně příznivější scénáře výroby, údržby, distribuce či recyklace oděvů.

V neposlední řadě získáte informace o aktuálních akcích a projektech, které připravujeme.